ยางลบรุ่นไร้ฝุ่น Tombow MONO Non-Dust

ลบสะอาด ไม่มีเศษฝุ่นผง

ยางลบก้อนผลิตจากยางสูตรเฉพาะ ที่เมื่อลบแล้ว เศษยางลบจะไม่กระจายตัวไปทั่ว แต่จะจับตัวเป็นเส้นยาวๆ ต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อทำการลบ จึงไม่ต้องคอยนั่งเก็บเศษขุยยางลบหลังการใช้งาน

ยางลบรุ่นไร้ฝุ่น ลบสะอาดเหมือนรุ่นก้อนขาว เพิ่มเติมที่การไม่ต้องเก็บเศษผงหลังการใช้งาน ขนาดก้อนเล็กกำลังดี ไม่ใหญ่ไปสำหรับพกพา และไม่เล็กไปจนลบได้ลำบาก